วาดตอนนั่งแกร่วคิดอะไรไม่ออก...

ค่อนข้างจะมีปัญหาเวลาลงแบล็กกราว เพราะมักจะนึกอะไรไม่ออก พอๆกับการเขียนบลอควันนี้...

ขนาด 1024x768

Comment

Comment:

Tweet

รินเลน น่าร้าก cry
ถ้าผมนึกอะไรไม่ออกแล้ววาดสุ่มหกสุ่มเจ็ด

จะออกมาหน้าตาแบบนี้มั้ยเนี่ย OAO