Denyuden Note

posted on 26 Mar 2012 01:49 by sakuranbo
คาแรคเตอร์

เมนคาแรคเตอร์
 • Ryner Lute ライナ・リュート ไลเนอร์ ลูท
 • Sion Astal シオン・アスタール ชิออน อัสทาล
 • Ferris Eris フェリス・エリス เฟริส เอริส

 

จักรวรรดิโรแลนด์

 • Miran Froaude ミラン・フロワード มิแรน ฟลอร์ด
 • Clough Klom クラウ・クロム คลอธก์ โคลม
 • Rahel Miller ラッヘル・ミラー ราเฮล มิลเลอร์
 • Germer Kleisrole ジェルメ・クレイスロール เจอเมอร์ เคลซโรล
 • Calne Kaiwel カルネ・カイウェル คัลเน่ ไคเวล
 • Eslina Folkal エスリナ・フォークル เอสลิน่า โฟลคัล
 • Fiole Folkal フィオル・フォークル ฟีโอล โฟลคัล
 • Noa Ehn ノア・エン โนอา เอน

กลุ่มล่าผู้ฝ่าฝืนกฎ (กลุ่มอิมิยาบุริ)

 • Milk Callaud ミルク・カラード มิลค์ คัลลาด
 • Luke Stokkart ルーク・スタッカート ลูค สตั๊กการ์ต
 • Lear Rinkal リーレ・リンクル เลียร์ รินคัล
 • Lach Velariore ラッハベラリオール แลช เวรารีโอร์
 • Moe Velariore ムーベラリオール มู เวรารีโอร์

ตระกูลเอริส

 • Lucile Eris ルシル・エリス ลูซีล เอริส (Relx Eris レルクス・エリス เรลซ์ เอริส)
 • Ferris Eris フェリス・エリス เฟริส เอริส
 • Iris Eris イリス・エリス อิริส เอริส

ตระกูลลิตโตลู

 • Lieral Lieutolu リューラ・リュートルー ลีรอล ลิตโตลู
 • Iruna Lieutolu イルナ・リュートルー อิรูน่า ลิตโตลู
 • Feruner Lieutolu フェルナ・リュートルー เฟลูเนอร์ ลิตโตลู

จักรวรรดิกัสตาร์ค

 • Riphal Edia レファル・エディア รีฟาล เอเดีย
 • Rigwaltz Pentest リーグルワーズ・ペンテスト รีเกิลวอลซ์ เพนเทสต์
 • Lir Orla リル・オルラ  รีล โอร์ล่า
 • Sui Orla スイ・オルラ ซุย โอร์ล่า
 • Kuu Orla クゥ・オルラ คู โอร์ล่า

กลุ่มต่อต้านโรแลนด์

 • Voice Feurel ヴォイス・フューレル วอยซ์ ฟีวเรล
 • Reyluca Redner レイルカ・レデーナ เรย์ลูก้า เรเดเนอร์
 • Harmit Voluph ハーミット・ヴォルフ ฮาร์มิท โวลูฟ

กลุ่มเจ้าหญิงสีฟ้า

 • Pia Vaaliey ピア・ヴァーリエ พีอา วาลเลย์
 • Peria Peruela ペリア・ペルーラ เพเรีย เพรูล่า
 • Zorra Rom ゾーラ・ロム โซร่า รอม

กลุ่มดวงตาพระเจ้า

 • Tiir Rumibul ティーア・ルミブル ทีอา รูมิบูล
 • Enne Lune エーネ・ルネ เอนเน่ ลูเน่
 • ราฟลา
 • พูเอก้า

อมนุษย์

 • レムルス・レムルド・アークエド เรมรูส เรมูล์ด อาเควด
 • Aslude Roland アスルード・ローランド อัสลูด โรแลนด์
 • ライナ・エリス・リード ไลเนอร์ เอริส รี้ด
 • すべての式を解く者 ผู้ไขทุกระบบ
 • すべての式を編む者 ผู้เชื่อมทุกระบบ 
 • 円命の女神 เทพธิดาแห่งวัฏสงสาร
 • ミルク・エフィレイト มิลค์ เอฟิลเลท

อื่นๆ

 • Kiefer Knolles キファ・ノールズ คีฟา โนลเลส
 • Toale Nelphi トアレ・ネルフィ โทอาเล เนลฟี
 • Arua アルア อาลัวร์
 • Kuku クク คูคุ

**************************************************

ชื่อดินแดน

 • จักรวรรดิโรแลนด์ ローランド帝国
 • จักรวรรดิกัสตาร์ค ガスターク帝国
 • อาณาจักรเนลฟา ネルファ皇国
 • จักรวรรดิรูน่า ルーナ帝国
 • จักรวรรดิเรมรูส レムルス帝国
 • จักรวรรดิเกลฟิกแลนด์ ゲイルフィックラント帝国
 • เขตปกครองศักดิ์สิทธิ์คาสล่า  カスラ自治聖都
 • ราชอาณาจักรเอสตาบูล エスタブール王国
 • สาธารณรัฐสเฟลเอท スフェルイェット民国

**************************************************

ดวงตาต้องสาป

 • Alpha Stigma  : 複写眼(アルファ・スティグマ)อัลฟ่า สติกม่า
 • Iino Dwoe : 殲滅眼(イーノ・ドゥーエ) อิโน ดูว์เอ 
 • Ebula Crypt : 夢置眼(エブラ・クリプト) เอบูล่า คริปท์ 
 • Torch Curse 未来眼(トーチ・カース)ทอร์ช เคิร์ส 
 • Wilno Heim : 怨嗟眼(ウィルノ・ヘイム) วิลโน เฮม 

**************************************************

เวทมนตร์

โรแลนด์

 • Izuchi สิ่งที่ข้าค้นหาคือเสียงร้องจากฟากฟ้า>>>อสุนีบาต
 • Misumi สิ่งที่ข้าค้นหาคือวรุณเมฆา>>>พิรุณทลาย
 • Kurenai สิ่งที่ข้าค้นหาคือทะเลเพลิง>>>อัคคีแดง
 • Homura สิ่งที่ข้าค้นหาคือคำสาปพิภพอัคคี>>>เปลวตะวัน
 • Kuuri สิ่งที่ข้าค้นหาคือรุ้งแห่งการทำลาย>>>ประกายแสง
 • Shira สิ่งที่ข้าค้นหาคือการรุกราน>>>ทำลาย
 • Ante สิ่งที่ข้าค้นหาคือความเงียบงัน>>>สวนอันธการ
 • Bakushu สิ่งที่ข้าค้นหาคือที่พื้นที่แห่งแสง光陣>>>縛呪
 • Karasaki สิ่งที่ข้าค้นหาคือจรัสแสง光輝>>>闇砕
 • Fuon สิ่งที่ข้าค้นหาคือเลือดจากฟากฟ้า>>>壊光
 • Chigashira สิ่งที่ข้าค้นหาคือหนามจากธรณี>>>ปฐพีทลาย

เอสตาบูล

 • ข้าขอมอบคำสัญญา ให้ที่พักพิงแก่วิญญาณสัตว์ร้ายที่หลับใหลในธรณี

**************************************************

Sion Note

 • ระบบ 式
 • กลไก 仕組み